Δραστηριότητα

Πληροφορίες - Ανάλυση

Αξιολόγηση

Αυτή η έκθεση επίσκεψης μελέτης προετοιμάστηκε από την κ. Concetta Fonzo ως αποτέλεσμα της επίσκεψης μελέτης με θέμα «Η Αξιολόγηση από Ομοτίμους ως εργαλείο διασφάλισης ποιότητας», η οποία διοργανώθηκε στις 10-11 Μαΐου 2018 και επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία αξιολόγησης από ομοτίμους όπως χρησιμοποιείται από το Ιταλικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στους εκπροσώπους του Ιταλικού Εθνικού Σημείου Αναφοράς EQAVET για την παροχή πολύτιμων μεθοδολογικών πληροφοριών και για την ευγενική τους υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επίσκεψης μελέτης.

Επίσκεψης μελέτης στη Ρουμανία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης μελέτης στη Ρουμανία στις 24-25/10/2017 με θέμα «Διασφάλιση ποιότητας της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον», στην οποία η κ. Καφετζοπούλου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ μετά από πρόσκληση του ΕΟΠΠΕΠ, η ίδια μας ενημερώνει για τα ακόλουθα.

Η επίσκεψη μελέτης οργανώθηκε στις 25-27 Ιανουαρίου 2017 από το γερμανικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ (DEQA-VET) στο BIBB (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων για τη διασφάλιση ποιότητας της εργασιακής μάθησης. Σκοπός της επίσκεψης μελέτης ήταν η υποστήριξη συζητήσεων για την ανάπτυξη μεγαλύτερης διαφάνειας στα εθνικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

EQAVET ANNUAL MEETING - HAARLEM – THE NETHERLANDS

Στις  8 & 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Χάαρλεμ της Ολλανδίας η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – EQAVET. Η ετήσια συνάντηση αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δικτύου αναφορικά με τις στρατηγικές  κατευθύνσεις του πεδίου παρέμβασης του Δικτύου και του τρόπου που τα μέλη καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Peer Learning Activity - WARSAW

Στις  14 & 15 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία συνάντηση εργασίας (PLA) εμπειρογνωμόνων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τη διασφάλιση ποιότητας κατά τον σχεδιασμό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των Μαθησιακών  Αποτελεσμάτων (ΜΑ). Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EQAVET)[1] σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας της Πολωνίας.

Lastel
koino
ellhniko