Δραστηριότητα

Πληροφορίες - Ανάλυση

Στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ συνάντηση εργασίας (PLA) εμπειρογνωμόνων με θέμα την εφαρμογή του Νο 6 Δείκτη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που αφορά στην αξιοποίηση των προσόντων που αποκτήθηκαν από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET). Τον ΕΟΠΠΕΠ εκπροσώπησε ο κ. Αντώνιος Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης.

Lastel
koino
ellhniko