Δραστηριότητα

Πληροφορίες - Ανάλυση

Στις  30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι συνάντηση εργασίας  (PLA) εμπειρογνωμόνων με θέμα την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Την  συνάντηση διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο  για την Διασφάλιση Ποιότητας  (EQAVET) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Εκπαίδευσης της Φινλανδίας. Τον ΕΟΠΠΕΠ εκπροσώπησαν ο  κ. Αντώνης Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  & Επικοινωνίας  και η κ. Αγγελική Αθανασούλη, Προϊστάμενη του Τμήματος  Εθνικού Συστήματος Ποιότητας του φορέα.

Στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ συνάντηση εργασίας (PLA) εμπειρογνωμόνων με θέμα την εφαρμογή του Νο 6 Δείκτη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που αφορά στην αξιοποίηση των προσόντων που αποκτήθηκαν από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET). Τον ΕΟΠΠΕΠ εκπροσώπησε ο κ. Αντώνιος Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης.

Lastel
koino
ellhniko