Βιβλιοθήκη Εγγράφων

Χρήσιμα έντυπα προς λήψη

Βιβλιοθήκη

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δομικές Ενότητες EQAVET

Επεξήγηση των δομικών ενοτήτων του EQAVET 

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της πιστοποίησης της μάθησης  που αποκτάται στον εργασιακό χώρο (Μαθητεία / πρακτική άσκηση) 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΣΙΝΚΙ 25-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ο Κύκλος Ποιότητας του Δικτύου EQAVET

Παρουσίαση του Κύκλου Ποιότητας του EQAVET

 
 
Powered by Phoca Download