Βιβλιοθήκη Εγγράφων

Χρήσιμα έντυπα προς λήψη

Βιβλιοθήκη

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Δομικές Ενότητες EQAVET

Επεξήγηση των δομικών ενοτήτων του EQAVET 

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της πιστοποίησης της μάθησης  που αποκτάται στον εργασιακό χώρο (Μαθητεία / πρακτική άσκηση) 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΣΙΝΚΙ 25-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ο Κύκλος Ποιότητας του Δικτύου EQAVET

Παρουσίαση του Κύκλου Ποιότητας του EQAVET

Περίληψη έρευνας αποφοίτων ΙΕΚ, EQAVET NRPs 2017-2019

Μη τεχνική περίληψη έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του έργου «EQAVET NRPs 2017-2019» που υλοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ, ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), με 85% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Erasmus+ και 15 % εθνική συμμετοχή.

Για να δείτε τα αποτελέσματα με τη μορφή διαδραστικών πινάκων πατήστε εδώ

 
 
Powered by Phoca Download