ΕΓΓΡΑΦΑ

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας

Description

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της πιστοποίησης της μάθησης  που αποκτάται στον εργασιακό χώρο (Μαθητεία / πρακτική άσκηση) 

Author
Super User
Creation Date
2018-07-12 12:48:19
Modified
2018-12-05 11:31:19
File size
636.8KB
MD5
f28616ed81f2c7aca38866559e1a9df7
Download