Επικαιρότητα

Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ

Το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας EQAVET NRP της Σλοβενίας διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης στη Λιουμπλιάνα στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ. Η δράση αυτή εντάσσεται στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία) σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) καθώς και με την παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας (Peer Learning Activity) που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28-29 Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του EQAVET σε συνεργασία με το DE-QAVET (Εθνικό Σημείο Αναφοράς – NRP της Γερμανίας) και το ΒΙΒΒ (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η αξιοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να καταστήσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο ελκυστική.

Το Κροατικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης (study visit) στο Ζάγκρεμπ στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021 και ειδικότερα της Δράσης που αφορά στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία) σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Στις 16 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι το 4ο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (4th European Vocational Skills Week). Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Δικτύου EQAVET. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη Συνάντηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Ευρωπαϊκών Δικτύου EQAVET και εκπροσωπήθηκε από την κα Καρνεμίδου Αναστασία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – Μέλος της Ομάδας Έργου του Προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021 και τον κ. Γλάρο Αντώνη, Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – Υπεύθυνου του Προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021.

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΕQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP) με εκπροσώπους Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) από την Φιλανδία, Κροατία, Ρουμανία, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Γραμματείας του EQAVET, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs - 2017 διοργανώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), επισκέψεις μελέτης (Study Visits) εκπροσώπων, της Γραμματείας του EQAVET και των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του EQAVET (NRPs) της Φιλανδίας, Κροατίας, Ρουμανίας σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK) στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων (1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων) και στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αιγάλεω (Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω).

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) και στο πλαίσιο του Προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία Συνέδριο στις 8 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Royal Olympic”.

Επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 25-26 Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο "Το σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Φινλανδία: Η χρήση πληροφοριών σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ και σε επίπεδο συστήματος για τη βελτίωση της παροχής και των προσόντων ΕΕΚ".

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. workshop σε συνεργασία με το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με αντικείμενο την παρουσίαση και συζήτηση του μεθοδολογικού πλαισίου της μελέτης με τίτλο «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας» που οι δύο φορείς εκπονούν από κοινού. Το workshop εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).

Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του φορέα και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) με αντικείμενο την από κοινού εκπόνηση μελέτης για την «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας». Η συνάντηση εμπίπτει στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στην Ελλάδα για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ.

Στην παρούσα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του EQAVET εξετάζουμε τη σημασία της «φωνής του εκπαιδευόμενου» για την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας της ΕΕΚ. Στο κύριο άρθρο του OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) μαθαίνουμε ότι σκοπός του έργου του είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως κατάρτιση για απασχόληση, αλλά ότι προσφέρει ένα καλύτερα διαμορφωμένο, περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών, διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην Ευρώπη. Η εκστρατεία "Claim Your Voice" μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με την ΕΕΚ και την κινητικότητα στην Ευρώπη.

Στις 20-21 Ιουνίου 2018 στη Σόφια Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των μελών των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Δικτύου EQAVET στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει η Γραμματεία του Δικτύου EQAVET, με σκοπό τον απολογισμό και την αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων δράσεων (Action Plan) του Δικτύου.