Επικαιρότητα

Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Action Grant EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP 2019-2021)” με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ, του ΣΕΒ και του ΟΑΕΔ.

Η τεχνική συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί ο ΕΟΠΠΕΠ ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (85% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Erasmus+ και 15% εθνική συμμετοχή).

Το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας EQAVET NRP της Σλοβενίας διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης στη Λιουμπλιάνα στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ. Η δράση αυτή εντάσσεται στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία) σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) καθώς και με την παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας (Peer Learning Activity) που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28-29 Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του EQAVET σε συνεργασία με το DEQA-VET (Εθνικό Σημείο Αναφοράς – NRP της Γερμανίας) και το ΒΙΒΒ (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η αξιοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να καταστήσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο ελκυστική.

Το Κροατικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης (study visit) στο Ζάγκρεμπ στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021 και ειδικότερα της Δράσης που αφορά στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία) σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Στις 16 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι το 4ο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (4th European Vocational Skills Week). Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Δικτύου EQAVET. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη Συνάντηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Ευρωπαϊκών Δικτύου EQAVET και εκπροσωπήθηκε από την κα Καρνεμίδου Αναστασία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – Μέλος της Ομάδας Έργου του Προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021 και τον κ. Γλάρο Αντώνη, Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – Υπεύθυνου του Προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021.

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΕQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP) με εκπροσώπους Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) από την Φιλανδία, Κροατία, Ρουμανία, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Γραμματείας του EQAVET, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs - 2017 διοργανώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), επισκέψεις μελέτης (Study Visits) εκπροσώπων, της Γραμματείας του EQAVET και των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του EQAVET (NRPs) της Φινλανδίας, Κροατίας, Ρουμανίας σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK) στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων (1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων) και στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αιγάλεω (Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω).

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) και στο πλαίσιο του Προγράμματος EQAVET NRPs – 2017 που υλοποιεί, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία Συνέδριο στις 8 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Royal Olympic”.

Επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 25-26 Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο "Το σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Φινλανδία: Η χρήση πληροφοριών σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ και σε επίπεδο συστήματος για τη βελτίωση της παροχής και των προσόντων ΕΕΚ".

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. workshop σε συνεργασία με το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με αντικείμενο την παρουσίαση και συζήτηση του μεθοδολογικού πλαισίου της μελέτης με τίτλο «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας» που οι δύο φορείς εκπονούν από κοινού. Το workshop εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).

Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του φορέα και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) με αντικείμενο την από κοινού εκπόνηση μελέτης για την «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας». Η συνάντηση εμπίπτει στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στην Ελλάδα για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ.

Lastel
koino
ellhniko