Μη τεχνική περίληψη έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του έργου «EQAVET NRPs 2017-2019» που υλοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ, ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)με 85% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Erasmus+ και 15 % εθνική συμμετοχή.

Για να διαβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ

Για να δείτε τα αποτελέσματα με τη μορφή διαδραστικών πινάκων πατήστε εδώ

Lastel
koino
ellhniko