Επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 25-26 Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο "Το σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Φινλανδία: Η χρήση πληροφοριών σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ και σε επίπεδο συστήματος για τη βελτίωση της παροχής και των προσόντων ΕΕΚ". 

Η επίσκεψη διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ και συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς της Ρουμανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν η κα Αθανασούλη και ο κος Χαϊκάλης-Πετρίτσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET για την Ελλάδα, καθώς και η κα Παϊδούση και ο κος Κώτσιος από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., υπεύθυνο φορέα για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας και συνεργαζόμενο με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορέα στο πλαίσιο μελέτης με αντικείμενο παρόμοιο με αυτό της επίσκεψης μελέτης (Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική έκθεση που έγραψε η κα Παϊδούση, Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Ι.Ε.Α.Δ..  

300;" frameborder="1"/>
 

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη.  

  • 01-Programme
  • 03-EDUFI_25.10.2018e
  • 04-EDUFI_25.10.2018m
  • 05-MERCURIA_26.10.2018a
  • 06-MERCURIA_26.10.2018c
  • 07-Mercuria_student_interview
  • 08-Mercuria_Principal_-Tiina_Immonen_and_Quality_Manager_Henni_Timonen
  • 09-Together_in_-Mercuria
  • 10-Together_in_EDUFI
Lastel
koino
ellhniko