Το Κροατικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης (study visit) στο Ζάγκρεμπ στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EQAVETNRP 2019-2021 και ειδικότερα της Δράσης που αφορά στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβενία, Κροατία) σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ. 

Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με το αντίστοιχο Κροατικό σύστημα παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας καθώς και με το Σύστημα ΕΕΚ της Κροατίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης μελέτης έγινε ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για το πώς η πληροφόρηση που αντλείται από το σύστημα παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ χρησιμεύει/χρησιμοποιείται, σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των αποκτηθέντων προσόντων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Δικτύου EQAVET από τη Φινλανδία και τη Σλοβενία, έγινε επισκόπηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) της Κροατίας και δόθηκε στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να επισκεφθούν φορέα παροχής ΕΕΚ και συγκεκριμένα το «Faust Vrančić High School» που υποστηρίζει την παραπάνω διαδικασία.

Lastel
koino
ellhniko