Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του φορέα και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) με αντικείμενο την από κοινού εκπόνηση μελέτης για την «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας». Η συνάντηση εμπίπτει στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στην Ελλάδα για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ.

Τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπροσώπησαν η κα Αθανασούλη Αγγελική, Προϊσταμένη της  Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων, ο κος Γλάρος Αντώνιος, Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και ο κος Χαϊκάλης-Πετρίτσης Ευάγγελος, εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή έργου με τίτλο «Επιστημονική-Τεχνική Υποστήριξη των δράσεων EQAVET για το έτος  2018-2019». Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εκπροσώπησαν ο κος Γαβρόγλου Σταύρος, Διευθυντής, Διεύθυνση Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων και η κα Παϊδούση Χρύσα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας, την επίβλεψη του οποίου έχει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., μπορεί να αξιοποιηθεί στην αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας ώστε να αναπτυχθούν νέα επαγγελματικά περιγράμματα ή/και να επικαιροποιηθούν ήδη υπάρχοντα τα οποία θα συμβάλουν α. στην αναμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και β. στον τρόπο υλοποίησης της εκπαίδευσης και στη συνέχεια πιστοποίησής της.

Αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί ώστε τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν στους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.

Lastel
koino
ellhniko