Επικαιρότητα

Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ

Στην παρούσα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του EQAVET εξετάζουμε τη σημασία της «φωνής του εκπαιδευόμενου» για την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας της ΕΕΚ. Στο κύριο άρθρο του OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) μαθαίνουμε ότι σκοπός του έργου του είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως κατάρτιση για απασχόληση, αλλά ότι προσφέρει ένα καλύτερα διαμορφωμένο, περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών, διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην Ευρώπη. Η εκστρατεία "Claim Your Voice" μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με την ΕΕΚ και την κινητικότητα στην Ευρώπη.

Στις 20-21 Ιουνίου 2018 στη Σόφια Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των μελών των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Δικτύου EQAVET στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει η Γραμματεία του Δικτύου EQAVET, με σκοπό τον απολογισμό και την αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων δράσεων (Action Plan) του Δικτύου.

Lastel
koino
ellhniko