Βιβλιοθήκη Εγγράφων


Χρήσιμα έντυπα προς λήψη

Βιβλιοθήκη

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας.

Η παρούσα έκδοση αφορά στα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη κατά την περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ ΚΑ3 Support for Policy Reform, European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points», μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 50.000 αποφοίτους ΙΕΚ και 1.000 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής, περιλαμβάνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική, αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ 2017 Financial Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points».

Η παρούσα Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 24ης Νοεμβρίου 2020, για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για Βιώσιμη Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ανθεκτικότητα αντικαθιστά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET).

Μη τεχνική περίληψη έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του έργου «EQAVET NRPs 2017-2019» που υλοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ, ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), με 85% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Erasmus+ και 15 % εθνική συμμετοχή.

Για να δείτε τα αποτελέσματα με τη μορφή διαδραστικών πινάκων πατήστε εδώ

Παρουσίαση του Κύκλου Ποιότητας του EQAVET

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της πιστοποίησης της μάθησης  που αποκτάται στον εργασιακό χώρο (Μαθητεία / πρακτική άσκηση) 

Επεξήγηση των δομικών ενοτήτων του EQAVET 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 
 
Powered by Phoca Download
Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Βιβλιοθήκη

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 27 09 066
  • Email: eqavet@eoppep.gr