Δραστηριότητα


Πληροφορίες - Ανάλυση

Συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην 9η διαδικτυακή Συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) στη Φινλανδία, 07-08 Δεκεμβρίου 2022

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 9η και τελευταία για το 2022 Συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) του EQAVET, η οποία διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση της Φινλανδίας (Finnish National Agency for Education - EDUFI), στις 07 και 08 Δεκεμβρίου 2022, με την υποστήριξη και τον συντονισμό της Γραμματείας του EQAVET. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των εθνικών σημείων αναφοράς το...

Συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) στη Βόννη, 14-15 Νοεμβρίου 2022

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Σε συνέχεια της υλοποίησης των Συναντήσεων Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Reviews) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου EQAVET, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Bundesinstitut für Berufsbildung - BIBB), το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) της Γερμανίας, φιλοξένησε συνάντηση στη Βόννη, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2022. Αντικεί...

Συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) στη Ρώμη, 24-25 Οκτωβρίου 2022

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) του ευρωπαϊκού δικτύου EQAVET, η οποία φιλοξενήθηκε από το Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), το οποίο είναι το Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) της Ιταλίας, στη Ρώμη, από τις 24 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2022. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικτύου EQAVET από την  Ισπανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ελλάδα, με...

NEWSLETTER Towards an Εnhanced Post Covid VET - EPOS VET

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Δημοσιεύεται το πρώτο τεύχος του Newsletter της εγκεκριμένης πρότασης "Towards and Enhanced Post Covid VET-EPOS VET" που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς (ν.4115/2013) του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, στο πλαίσιο του Erasmus+ EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training.  Στο Newsletter περιλαμβάνεται συνέντευξη της κ. Ιωάννας Λυτρίβη, Διευθύνουσας Συ...

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης “Towards an Enhanced Post - Covid VET, EPOS VET”

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Διεξήχθη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στον πολυχώρο της Βιβλιοθήκης, στις 28.07.2022 υβριδική Τεχνική Σύσκεψη, με αντικείμενο την παρουσίαση και συζήτηση επί των βασικών σημείων του παραδοτέου, “Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης” και της προτεινόμενης πιλοτικής εφαρμογής σε δύο (2) νέες/καινοτομικές ειδικότητες. Τα παραπάνω παραδοτέα εντάσσ...

Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Δραστηριότητα

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 27 09 066
  • Email: eqavet@eoppep.gr