| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης “Towards an Enhanced Post - Covid VET, EPOS VET”


Συμμετέχοντες στην υβριδική Τεχνική Σύσκεψη

Διεξήχθη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στον πολυχώρο της Βιβλιοθήκης, στις 28.07.2022 υβριδική Τεχνική Σύσκεψη, με αντικείμενο την παρουσίαση και συζήτηση επί των βασικών σημείων του παραδοτέου, Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισηςκαι της προτεινόμενης πιλοτικής εφαρμογής σε δύο (2) νέες/καινοτομικές ειδικότητες.

Τα παραπάνω παραδοτέα εντάσσονται στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 3, (WP 3): Development of a QA Methodology and Research on new/innovative IVET Programs, της εγκεκριμένης πρότασης “Towards an Enhanced Post -Covid VET, EPOS VETCall: ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA Project Nr: 101048314”, η οποία υλοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως εθνικό σημείο αναφοράς (ν.4115/2013) του δικτύου EQAVET, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Programme 2021 - EQAVET - ERASMUS-EDU2021-EQAVET-IBA. Στη σύσκεψη συμμετείχαν Διευθυντικά στελέχη του Θεματικού ΔΙΕΚ Αιγάλεω και του Πειραματικού ΔΙΕΚ Γλυφάδας, στα οποία προβλέπεται να γίνει η πειραματική εφαρμογή της ανωτέρω Μεθοδολογίας.

Θα ακολουθήσει νεότερος κύκλος Τεχνικών Συσκέψεων με αναλυτικότερη παρουσίαση της Μεθοδολογίας και ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.


Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Δραστηριότητα
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης “Towards an Enhanced Post - Covid VET, EPOS VET”

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 27 09 066
  • Email: eqavet@eoppep.gr