Δραστηριότητα


Πληροφορίες - Ανάλυση

Συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην πρώτη πιλοτική συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) για το Μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας της Ισπανίας (QEMS)

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Η πρώτη πιλοτική συνάντηση Ανασκόπησης Ομοτίμων (Peer Review) του ευρωπαϊκού δικτύου EQAVET φιλοξενήθηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30-31 Μαρτίου 2022. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του δικτύου EQAVET από τις ακόλουθες πέντε χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, με ...

Έγκριση της πρότασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. “Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET)”, στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου EQAVET και ειδικότερα του προγράμματος ERASMUS+

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Με υψηλή βαθμολογία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET) από το European Education and Culture Executive Agency (EACEA), στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου EQAVET και ειδικότερα του προγράμματος  ERASMUS+    Η πρόταση με τίτλο «Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET[1])» αφορά στην ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της πορείας των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021»

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολο...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Διαδικτυακή Διεθνής Ημερίδα ΕΟΠΠΕΠ, ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς EQAVET, στις 30 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021»

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
  Με επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 30 Μαρτίου 2021, διεθνής ημερίδα με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕQAVET NRPs 2019-2021» του προγράμματος ΕRASMUS+, που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαδικτυακή Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021»

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Δραστηριότητα
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (Ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διοργάνωσε και υλοποίησε διαδικτυακή ...

Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Δραστηριότητα

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 27 09 066
  • Email: eqavet@eoppep.gr