Επικαιρότητα


Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ

Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) (2020/C 417/01) της 24ης Νοεμβρίου 2020

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Η παρούσα Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 24ης Νοεμβρίου 2020, για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για Βιώσιμη Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ανθεκτικότητα αντικαθιστά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και ...

EPOS VET blog

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από την European Education and Culture Executive Agency (EACEA) πρότασης “Towards an Enhanced Post Covid VET - EPOS VET”, η οποία υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) , ως ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς του δικτύου EQAVET, στο πλαίσιο του ERASMUS + EQAVET (European Quality Assura...

Νέο Newsletter του δικτύου EQAVET

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Αναρτήθηκε το πρώτο τεύχος του νέου Newsletter του δικτύου EQAVET. Το Newsletter έχει ως στόχο να μεταφέρει τα πιο πρόσφατα νέα του δικτύου, τις συζητήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και πρωτοβουλίες των εθνικών δικτύων και να σας ενημερώσει για προσεχή σημαντικά γεγονότα. Θα αναρτάται ανά τετράμηνο και το επόμενο αναμένεται στα τέλη Απριλίου 2022.

EQAVET Annual Network Meeting, 1-2 Ιουνίου 2021 - Οι προτεραιότητες του Δικτύου EQAVET για το 2021-2023

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Την 1 και 2 Ιουνίου 2021 διεξήχθη διαδικτυακά η ετήσια συνάντηση του δικτύου EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), στην οποία ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε, ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP-National Reference Point) του Δικτύου. Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε και συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Δικτύου EQ...
Περίληψη έρευνας αποφοίτων ΙΕΚ

Περίληψη έρευνας αποφοίτων ΙΕΚ, EQAVET NRPs 2017-2019

| Super User | Επικαιρότητα
Μη τεχνική περίληψη έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του έργου «EQAVET NRPs 2017-2019» που υλοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ, ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), με 85% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Erasmus+ και 15 % εθνική συμμετοχή.

Tεχνική συνάντηση, ΕΟΠΠΕΠ, 30 Σεπτεμβρίου 2020

| Κατσαούνου Θ. | Επικαιρότητα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Action Grant EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP 2019-2021)” με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, του Εθνικού Ι...

Επίσκεψη Μελέτης, Λιουμπλιάνα, 2-4 Δεκεμβρίου 2019

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας EQAVET NRP της Σλοβενίας διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης στη Λιουμπλιάνα στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ. Η δράση αυτή εντάσσεται στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, ...

Συνάντηση Εργασίας, Βερολίνο, 28-29 Νοεμβρίου 2019

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας (Peer Learning Activity) που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28-29 Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του EQAVET σε συνεργασία με το DEQA-VET (Εθνικό Σημείο Αναφοράς – NRP της Γερμανίας) και το ΒΙΒΒ (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα...

Επίσκεψη Μελέτης, Ζάγκρεμπ, 22-23 Οκτωβρίου 2019

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Το Κροατικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET διοργάνωσε επίσκεψη μελέτης (study visit) στο Ζάγκρεμπ στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EQAVET NRP 2019-2021 και ειδικότερα της Δράσης που αφορά στον από κοινού σχεδιασμό και διοργάνωση επισκέψεων μελέτης από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς (NRPs) τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβε...

4ο EQAVET ΦΟΡΟΥΜ 2019, Ελσίνκι, 16 Οκτωβρίου

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | Επικαιρότητα
Στις 16 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι το 4ο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (4th European Vocational Skills Week). Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του Δικτύου EQAVET. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη Συνάντηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Ευρωπαϊκών ...

Συνάντηση Ευρωπαϊκών Δικτύων ΕΟΠΠΕΠ (EQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP) και Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET, Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

| Super User | Επικαιρότητα
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΕQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP) με εκπροσώπους Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) από τη...

Επίσκεψη εργασίας Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET, Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

| Super User | Επικαιρότητα
Την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος EQAVET NRPs - 2017 διοργανώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), επισκέψεις μελέτης (Study Visits) εκπροσώπων, της Γραμματείας του EQAVET και των Εθνικών Σημείων Αναφοράς του EQAVET (NRPs) της Φινλανδίας, Κροα...

Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Επικαιρότητα

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 2709000
  • Fax: +30 210 2709142
  • Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.