| Super User | ΕΟΠΠΕΠ EQAVET

Παρουσίαση Eqavet


Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικτύο EQAVET
Eqavet

Στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET (European Quality Assurance for Vocational Education and Training) είναι η σύνδεση, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).

Το Πλαίσιο European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQARF) έχει σχεδιαστεί από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009. Αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνέχειας της Διακήρυξης της Κοπεγχάγης η οποία καλεί για στενότερη συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ και για ενίσχυση της ανανέωσης/αναδιοργάνωσης των ευρωπαϊκών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ειδικότερα, το Δίκτυο EQAVET μέσω των Εθνικών Σημείων  Αναφοράς, που λειτουργούν σε κάθε κράτος μέλος, και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων (ανάπτυξη κοινών αρχών, κριτηρίων αναφοράς, δεικτών και εργαλείων) επιδιώκει την

  • Προώθηση μιας κουλτούρας ποιότητας στα θέματα της εκπαίδευσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο
  • Υποστήριξη των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρακολούθηση της εφαρμογής του Πλαισίου Αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τους πυλώνες της «Στρατηγική για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»
  • Ενίσχυση της διάστασης της διασφάλισης ποιότητας στις διεργασίες που αναπτύσσονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Συσσώρευσης & Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET).

Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο EQAVET βασίζεται στην τήρηση του παρακάτω κύκλου ποιότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

EQAVET A1 Landscape Poster Greek

Ο ΕΟΠΠΕΠ ως ορισμένο (ν. 4115/2013) Σημείο Αναφοράς για το Δίκτυο EQAVET στη χώρα μας συμμετέχει στην οργάνωση δράσεων του EQAVET στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την άμεση χρηματοδότηση του Δικτύου.

Το 2016 δίνεται στα Σημεία Αναφοράς του Δικτύου για πρώτη φορά η δυνατότητα υποβολής για χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Erasmus+) μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του EQAVET, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες του Δικτύου.

Το αντικείμενο της ελληνικής πρότασης για το 2016  επικεντρώθηκε –μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς αλληλοσυνδεόμενων δράσεων–  στην ανάπτυξη κοινών αρχών, διαδικασιών και εργαλείων διασφάλισης ποιότητας  της διαδικασία πιστοποίησης της μάθησης που έχει αποκτηθεί στο χώρο εργασίας (μαθητεία/πρακτική άσκηση) καθώς και στην ανάπτυξη προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης της εργασιακής μάθησης με βάση την προσέγγιση των  Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Τα παραδοτέα/αποτελέσματα της πρότασης πιστεύεται ότι θα συμβάλλουν τόσο στην αναβάθμιση και ενίσχυση της αξιοπιστίας των τίτλων που παρέχονται στο πλαίσιο της ΕΕΚ στη χώρα μας, και ειδικότερα των τίτλων Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» (επίπεδο 5 του ΕΠΠ),  όσο και στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας του Δικτύου σε ένα τομέα που, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στο σχετικό πρόγραμμα εργασιών του (Deepening EQAVET work-Strategic Plan 2016-2017) δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τα μέλη του Δικτύου μέχρι σήμερα.

Η νέα πρόταση χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 136.960 Ευρώ (85% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 15% Εθνική συμμετοχή), εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο και αφορά την περίοδο 1.4.2017 έως 31.3.2019. Οι στόχοι και τα αντικείμενα του τρέχοντος έργου χαρακτηρίζονται ως πολυσχιδή και ποικίλα.

Βασικός στόχος της  πρότασης είναι να διαδραματίσει το Εθνικό Σημείο Αναφοράς  EQAVET πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου πλαισίου για την βελτίωση της ποιότητας της  ΕΕΚ που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα, α. στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων μαθητείας και β. στην ενίσχυση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες  και  ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ. Στην κατεύθυνση έχει προγραμματιστεί αριθμός συγκεκριμένων δράσεων που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., υπεύθυνο φορέα για τη διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.

Παράλληλα, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς, μέσα από την υλοποίηση σειράς δράσεων προβολής και επικοινωνίας (όπως: δημιουργία ιστοσελίδας για θέματα διασφάλισης ποιότητας, δημοσιεύσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού), θα συνεχίσει να προωθεί τους στόχους του Δικτύου EQAVET στη χώρα μας, καθώς και την παρουσία του στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του στα θέματα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση.

Τέλος, προβλέπεται η διεξαγωγή μελέτης μέτρησης της ικανοποίησης των αποδεκτών των δράσεων του Δικτύου στη χώρα μας σε μια προσπάθεια διερεύνησης βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δράσεων/παρεμβάσεων του Εθνικού Σημείου Αναφοράς.


Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo
  • Home
  • Παρουσίαση

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
  • Τηλέφωνο: +30 210 2709000
  • Fax: +30 210 2709142
  • Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.