• Συνάντηση Εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικτύων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - (EQAVET, EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF/NCP, ) με Εκπροσώπους Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

  Περισσότερα...
   
 • Επίσκεψη εργασίας εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Εθνικών Σημείων Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

  Περισσότερα...
   
 • Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην αγορά εργασίας – Η περίπτωση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. - Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα»

  Περισσότερα...
   
 • Επίσκεψη Μελέτης στο Ελσίνκι, 25-26 Οκτωβρίου 2018

  Περισσότερα...
 
 
 
 
 
Θέλετε να μαθαίνετε την επικαιρότητα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικτύο EQAVET;