Skip to main content

Έρευνες - Μελέτες


ΟΟΣΑ (2024), Οδικός Χάρτης για την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης και επικύρωσης της πρότερης μάθησης στην Ελλάδα

Ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΟΠΠΕΠ  έχουν αναπτύξει το έργο «Υποστήριξη στον σχεδιασμό ενός εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση και επικύρωση της πρότερης μάθησης». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και υλοποιήθηκε από τον ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΕΟΠΠΕΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους Κοινωνικούς Εταίρους, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας, για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των παρόχων της μη τυπικής μάθησης. Ο ΕΟΠΠΕΠ  επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θέτει για πρώτη φορά τις αρχές για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης της πρότερης μάθησης.

Για να δείτε τον Οδικό Χάρτη για την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης και επικύρωσης της πρότερης μάθησης στην Ελλάδα, πατήστε εδώ.

ΟΟΣΑ (2024), Οδικός χάρτης για την εισαγωγή ενός ελληνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τη μη τυπική εκπαίδευση

Ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΟΠΠΕΠ  έχουν αναπτύξει το έργο «Υποστήριξη στον σχεδιασμό ενός εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση και επικύρωση της πρότερης μάθησης». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και υλοποιήθηκε από τον ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΕΟΠΠΕΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους Κοινωνικούς Εταίρους, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας, για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των παρόχων της μη τυπικής μάθησης. Ο ΕΟΠΠΕΠ  επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θέτει για πρώτη φορά τις αρχές για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης της πρότερης μάθησης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο του Οδικού χάρτη για την εισαγωγή ενός  ελληνικού συστήματος διασφάλισης  ποιότητας για τη μη τυπική εκπαίδευση πατήστε εδώ

Cedefop, (2023). Microcredentials for labour market education and training: the added value for end users. Publications Office of the European Union. Cedefop research paper.

Η παρούσα μελέτη του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) εστιάζει στην αποτύπωση των υφιστάμενων πολιτικών και τάσεων σχετικά με τα μικρο-διαπιστευτήρια (Micro- Credentials) και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η μελέτη, ειδικότερα, διερευνά  την προστιθέμενη αξία των μικρο-διαπιστευτηρίων για τους τελικούς χρήστες, ώστε να δύνανται να καταστούν δομικά στοιχεία για τη διά βίου μάθηση, την απασχόληση, τη βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου και την απόκτηση προσόντων μέσα από ευέλικτες και διαπερατές μαθησιακές διαδρομές.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα εδώ