Skip to main content

N.5082/2024 Eνίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Μοιραστείτε το!

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι: α) η βελτίωση του τρόπου διοίκησης στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα επιτρέψει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών Επιπέδων του Εθνικού  Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, β) η μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και η αναδιάρθρωση των σχολών αυτών, ώστε να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής συμπεριληπτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία, γ) η συνολική αναμόρφωση του θεσμού των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με τη διάχυση καλών πρακτικών, μέσω της μεταφοράς στα ΕΠΑ.Λ. των πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά, από την ίδρυσή τους, στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) και δ) η ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης, μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων και προσαρμογών του τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης σύνδεσης της παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, με την περιφερειακή ανάπτυξη.