Skip to main content

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Εγκεκριμένες προτάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Μοιραστείτε το!

Το 2016 αποτελεί έτος ορόσημο για την ενίσχυση της παρουσίας του EQAVET στα κράτη – μέλη, καθώς δίνεται η δυνατότητα της απευθείας χρηματοδότησης (Erasmus+) των Εθνικών Σημείων Αναφοράς, κατόπιν υποβολής των δικών τους προτάσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε συνδυασμό με τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα της ΕΕΚ. Βασικός στόχος των πρωτοβουλιών και δράσεων είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΠΕΠ έχει υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

Erasmus+ «EQAVET NRPs 2016»
Οι δράσεις που υλοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ «EQAVET NRPs 2016», επικεντρώθηκαν στη βελτίωση των συστημάτων μαθητείας (πιστοποίηση της μάθησης που αποκτάται σε εργασιακό χώρο, διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών-οδηγιών και σύνταξη εγχειριδίου για την ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της εργασιακής μάθησης).

Erasmus+ «EQAVET NRPs–2017 - 2019»
Στο πλαίσιο των δράσεων του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ EQAVET NRPs 2017-2019, διεξήχθη στη χώρα μας η πρώτη φάση πανελλαδικής έρευνας, σε αποφοίτους ΙΕΚ και εργοδότες, με αντικείμενο τη μέτρηση της ικανοποίησης από την παροχή ΕΕΚ και την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Erasmus+ «EQAVET NRPs–2019 - 2021»  
Κατά την περίοδο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ «EQAVET NRPs–2019 - 2021», το οποίο ήταν συνέχεια του προηγούμενου («EQAVET NRPs 2017-2019»), ο ΕΟΠΠΕΠ υλοποίησε σειρά δράσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται έρευνα πεδίου, με αντικείμενο την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην αγορά εργασίας, τη διερεύνηση της ποιότητας/επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (μαθησιακά αποτελέσματα), μέσω της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης: α) των αποφοίτων ΙΕΚ σε σχέση με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών που παρακολούθησαν και του επιπέδου / είδους των προσφερόμενων δεξιοτήτων και β) των εργοδοτών που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ σε σχέση με το επίπεδο/είδος των προσφερόμενων δεξιοτήτων.

Erasmus+ «EQAVET NRPs 2021 – 2023»
Στο πλαίσιο του Erasmus+ «EQAVET NRPs 2021 – 2023» ο ΕΟΠΠΕΠ υπέβαλε αναλυτικό σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης, με τον τίτλο «Towards an Enhanced Post - Covid VET» και διακριτικό τίτλο «EPOS – VET», η οποία εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Αρχή European Education and Culture Executive Agency (EACEA) και η οποία υλοποιείται, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2023. Αντικείμενο της πρότασης EPOS VET είναι η ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η πιλοτική εφαρμογή της σε δύο Δημόσια Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο νέων/καινοτομικών ειδικοτήτων.   

Παράλληλα, ο ΕΟΠΠΕΠ συνεχίζει να προωθεί δράσεις προβολής και επικοινωνίας, όπως τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας του Εθνικού Σημείου Αναφοράς του Δικτύου EQAVET για θέματα διασφάλισης ποιότητας, δημοσιεύσεις, την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, σεμιναρίων και webinar.