• Ο κύκλος ποιότητας

  του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 • Σκοπός και σχέδιο

  Σκοπός και σχέδιο

  Η δημιουργία ξεκάθαρων, κατάλληλων και μετρήσιμων στόχων και επιδιώξεων σε ό,τι αφορά στις πολιτικές, στις διαδικασίες, στα καθήκοντα και στους ανθρώπινους πόρους.

 • Υλοποίηση

  Υλοποίηση

  Η καθιέρωση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων (π.χ. ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, κατανομή των πόρων και οργανωτικές ή επιχειρησιακές διαδικασίες).

 • Εκτίμηση και Αξιολόγηση

  Εκτίμηση και Αξιολόγηση

  Σχεδιασμός μηχανισμών για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων μέσα από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη εκτίμηση.

 • Αναθεώρηση

  Αναθεώρηση

  Ανάπτυξη διαδικασιών με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και/ ή νέων στόχων. Μετά την επεξεργασία της ανατροφοδότησης, οι κύριοι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιούν συζητήσεις και αναλύσεις προκειμένου να σχεδιάσουν διαδικασίες πραγματοποίησης αλλαγών.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  1. Χρησιμότητα των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας για τους παρόχους ΕΕΚ

  Μερίδιο παρόχων που εφαρμόζουν εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας τα οποία καθορίζονται από τη νομοθεσία ή με δική τους πρωτοβουλία.

  Μερίδιο διαπιστευμένων παρόχων ΕΕ.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  2. Επενδύσεις στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών

  Μερίδιο των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών που συμμετέχουν σε περαιτέρω κατάρτιση.

  Ποσό των κονδυλίων που επενδύονται.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  3. Ποσοστό συμμετοχής προγραμμάτων ΕΕΚ

  Αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα ΕΕΚ, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  4. Ποσοστό ολοκλήρωσης στα προγράμματα ΕΕΚ

  Αριθμός προσώπων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς / εγκατέλειψαν προγράμματα ΕΕΚ, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  5. Ποσοστό εξεύρεσης εργασίας σε προγράμματα ΕΕΚ

  Προορισμός των εκπαιδευομένων ΕΕΚ σε ορισμένη χρονική στιγμή μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

  Μερίδιο απασχολούμενων εκπαιδευομένων σε ορισμένη χρονική στιγμή μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  6. Χρήση των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας

  Στοιχεία σχετικά με τη θέση εργασίας που απέκτησαν τα άτομα μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος και τα επιμέρους κριτήρια.

  Ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων και των εργοδοτών σε σχέση με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  7. Ποσοστό ανεργίας

  Σύμφωνα με επιμέρους κριτήρια.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  8. Επικράτηση ευάλωτων ομάδων

  Ποσοστό των συμμετεχόντων στην ΕΕΚ που έχουν ταξινομηθεί ως μειονεκτικές ομάδες (σε καθορισμένη περιφέρεια ή σε συγκεκριμένο χώρο απασχόλησης) με βάση την ηλικία και το φύλο.

  Ποσοστό επιτυχίας μειονεκτικών ομάδων με βάση την ηλικία και το φύλο.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  9. Μηχανισμοί για τον καθορισμό των αναγκών

  Στοιχεία κατάρτισης στην αγορά εργασίας. Στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς για τον εντοπισμό των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων σε διάφορα επίπεδα.

  Απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους.

 • Δείκτες Ποιότητας

  Δείκτες Ποιότητας

  10. Συστήματα για την προώθηση καλύτερης πρόσβασης στην ΕΕΚ

  Στοιχεία για τα υφιστάμενα συστήματα σε διάφορα επίπεδα.

  Απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους.

| Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου | News

Peer Learning Activity (PLA), Berlin 28 & 29 November 2019


E.O.P.P.E.P. as the National Reference Point (NRP) of the EQAVET European Network, participated in the Peer Learning Activity (PLA), held in Berlin on 28-29 November 2019, organized by the EQAVET Secretariat in cooperation with DE-QAVET (the EQAVET NRP in Germany) and BIBB (the German Federal Institute for VET). The central theme of the meeting was “How quality assurance processes can be used to make VET more attractive”.

E.O.P.P.E.P. as the National Reference Point (NRP) of the EQAVET European Network, participated in the Peer Learning Activity (PLA), held in Berlin on 28-29 November 2019, organized by the EQAVET Secretariat in cooperation with DE-QAVET (the EQAVET NRP in Germany) and BIBB (the German Federal Institute for VET). The central theme of the meeting was “How quality assurance processes can be used to make VET more attractive”.

The PLA provided the opportunity for participants to reflect collectively and individually on how quality assurance strategies can make initial and continuing VET more attractive.

Some of the most important issues that were presented during the meeting concerned the ways the German, Spanish and Slovenian’s VET quality assurance systems support the promotion of the VET attractiveness, how VET providers’ s approach to quality assurance encourages learners to take VET programs.

 


Θέλετε να μαθαίνετε την επικαιρότητα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικτύο EQAVET;

Συμπληρώστε το email σας

Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo

Σχετικά με εμάς

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Επικοινωνία

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική
 • Τηλέφωνο: +30 210 27 09 066
 • Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.